Tekstit

Joraus ry

Joraus ry on vuonna 1971 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa aineenopettajaopiskelijoiden etua sekä luoda yhteishenkeä tulevien aineenopettajien välille.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki Itä-Suomen yliopiston päätoimiset opiskelijat, jotka on hyväksytty suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja

Joraus on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n jäsenyhdistys, joten jäsenemme voivat halutessaan liittyä myös SOOLiin. Muistathan, että sinun täytyy ensin olla Jorauksen jäsen, jotta voit liittyä SOOLiin.

Jos sinulla on esimerkiksi kysymyksiä tai palautetta toiminnastamme, ota rohkeasti yhteyttä Jorauksen hallitukseen:joraus.maili@gmail.com

Joraus ry:n Mitä kuuluu? -kysely 2020

Joraus ry:n nykyisen hallituksen tavoitteena on vahvistaa aineenopettajaopiskelijoiden edunvalvontaa ja saattaa opiskelijoita yhä enemmän tietoisiksi oikeuksistaan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämissä opinnoissa. Tahdomme näin hallituskautemme alkupuolella kartoittaakin opettajaopiskelijoiden kokemuksia, ajatuksia ja toiveita edunvalvonnallisiin aiheisiin liittyen.

Toivoisimmekin, että kaikki halukkaat opettajaopiskelijat kävisivät vastaamassa tästä postauksesta löytyvään Mitä kuuluu? -kyselyyn, jonka vastausten avulla pyrimme kehittämään toimintaamme ja auttamaan opiskelijoita mahdollisissa koetuissa edunvalvontaan liittyvissä epäkohdissa. Sinun ei siis tarvitse olla Joraus ry:n jäsen vastataksesi kyselyyn.

Meihin saa pitkin lukuvuotta olla yhteyksissä kaikkissa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutukseen liittyvissä kysymyksissä ja epäkohdissa esimerkiksi sähköpostin tai Instagramin kautta. Jorausten hallituslaiten puoleen voi kääntyä esim…

SOOL -järjestökurssi Helsingissä 8.-9.2.2020

Kuva
Jorauksen uusi hallitus on päässyt heti vuoden alusta moneen asiaan mukaan, yksi niistä oli SOOL:in järjestökurssi, joka järjestettiin reilu viikko sitten Helsingissä. Joraukselta mukana oli kolme hallituslaista, joista yksi edusti tällä kertaa virallisesti toista ainejärjestöä, mutta oli silti Jorauksen hengessä mukana! 

Nyt kun viikonlopusta on vihdoin palauduttu, olemme koostaneet teille pienen infon siitä, mitä koulutuksessa oikein puuhailtiin. Alta löydät Jorauksen hallituslaisten fiiliksiä viikonlopulta!


Yhteiset osuudet

Koulutus alkoi lauantaina yhteisellä osiolla, jossa meidät toivotettiin tervetulleiksi järkkäkurssille. Yhteisessä osiossa esiteltiin osallistujille liiton ajankohtaisia asioita ja kertoi millaisin keinoin SOOL on viime aikoina ollut mukana vaikuttamassa. Alkuun kerrottiin osallistujille olennaisimmat käytännön asiat ja pääsimme tutustumaan toisiimme hauskan harjoitteen avulla. Tämä tutustumisharjoite toimi todella hyvin suurelle porukalle ja voimme suositella sitä…

Halloweensitsit 2019

Kuva

Kampusrysäys ja Kaupunkisuunnistus 2019

Kuva

Opiskelijan sanakirja

A AHOT Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan kun opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista voidaan arvioida ja hyväksyä osana opintoja.
Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi hyväksytty opiskelija voi hakea kirjallisesti osaamisensa tunnistamista ja tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita sisällöltään ja tasoltaan.
Lue lisää: https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/
Aineopinnot Aineopinnot ovat perusopintojen jälkeen suoritettava, yleensä noin 35 opintopisteen opintokokonaisuus.
Akateeminen vapaus Opiskelijan vapaus ja oikeus oppia ja tehdä valintoja ja suunnitelmia liittyen opiskeluunsa, sekä vapaus osallistua opetukseen.
Akateeminen vartti Akateeminen vartti pelastaa aamu-uniset opiskelijat.Opetus yliopistolla alkaa aina 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin ole ilmoitettu. Eli luento klo.12-14 alkaa 12.15. Jos opetus on ilmoitettu alkavaksi klo.12:00, se alkaa t…